Жоғары оқу орнының білім беру бөлімі (бакалавриат, даярлау курсы)