БАЙМАХАНБЕТОВА МОЛДИР ТУЛЕПБАЕВНА

Контакты: 8 701 579 80 80

E-mail: baimachanbetova.moldir@mail.ru

Должность: Научный сотрудник Научно-исследовательского института имени Коркыт ата Казахского национального университета искусств

Ученая степень/звание: Магистр социальных наук

Труды

  1. Материалы Международного семинара «Қазақстандағы ислам қолжазба мұралары: зерттеу-зерделеу, сақтау-жаңғырту және мамандар дайындау мәселелері», «Құнды қазыналар», 21.06.2018;
  2. Составитель эпистолярного жанра «Ғалымдар және Хаттар, Ученые и письма», 04.05.2019;
  3. 25-томная коллекция «Қазақ өнерінің антологиясы». Составитель томов, Жыраулық өнер. ХІІІ−ХІV 2020 г.;
  4. Материалы Международной научно-практической конференции «Әлемдік тарихи кеңістіктегі Далалық Еуразияның археологиялық-этнографиялық мұралары», «ХІХ ғасырдағы қазақ қоғамының өтпелі кезеңінің айнасы», 24.01.2020;

5.«Eurasian Science & Arts» // Ақмолла ақын. 05.03.2020.

Общественная деятельность

  • Член Союза журналистов Республики Казахстан (январь 2018 года);