Школа

Қазақ ұлттық өнер университеті

Дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернат

2020-2021 ж.ж.

Құжаттарды қабылдау

05 — 17 маусымға дейін – Онлайн kaznuishkola@mail.ru немесе қалыпты режимде (баланың қатысуынсыз)

Емтихандар:

1-сынып — 18 маусым

19 маусым -аппеляция

2-9 сыныптар — 20 маусым

Бейнелеу өнері – 18-20 маусымға дейін

22 маусым – аппеляция 2-9 сыныптар және бейнелеу өнері

Құжаттар:

 1. Туу туралы куәлік (көшірме);
 2. Сурет ¾ (6 дана);
 3. Денсаулық паспорты, 063 нысан және көшірмесі         (егу паспорты);
 4. Ата-аналардың біреуінің жұмысынан анықтама және жеке куәлік көшірмесі;
 5. Табельдер көшірмесі (барлық сыныптар);
 6. Скоросшиватель (қағаз), 6 файл, конверт;

7. Музыкалық дайындығы бар балаларға: (академиялық анықтама, жеке жоспар, сертификат)

Телефон: 70-55-03, 70-55-35

сағ. 9:00-ден 18:00-ге дейін

(түскі ас 13:00-14:00) www. kaznui.kz

бос орындар болған жағдайда (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) сыныптар

Казахский национальный университет искусств

Специализированная школа-интернат для одаренных детей

2020-2021г.г.

Прием документов 

С 05 по 17 июня в режиме Онлайн kaznuishkola@mail.ru или в традиционном режиме (без ребенка)

Экзамены:

1 класс 18 июня

19 июня — аппеляция
2-9 классы –
20 июня 
И
зобразительное искусство – с 18 по 20 июня

22 июня – аппеляция 2-9 классы и изобразительное искусство

Документы:

 1. Свидетельство о рождении (копия);
 2. Фото ¾ (6 штук);
 3. Паспорт здоровья, форма 063 + копия (прививочный паспорт);
 4. Справка с места работы одного из родителей с копией удостоверения личности;
 5. 5. Копия табелей (за все классы);
 6. 6. Скоросшиватель (бумажный), 6 файла, конверт;
 7. Дети с музыкальной подготовкой (академическая справка, индивидуальный план, свидетельство)

Телефон: 70-55-03, 70-55-35   

с 9.00 до 18.00

(13.00-14.00 обед) www. kaznui.kz

(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) классы при наличии вакантных мест

КОЛЛЕДЖ

Қазақ ұлттық өнер университеті 

Колледж 

Өтініш қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:

1)      көрсетілетін қызметті беруші (ҚазҰӨУ)

 • www.egov.kz «электронды үкімет» веб-порталы

1 шілдеден 20 шілдеге дейін — құжаттарды қабылдау23-27 шілде аралығында — шығармашылық емтихандар

 Құжаттар:

1. Жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі, ЖСН;

2. Білім туралы түпнұсқа құжат;

3. № 086 -У нысанындағы медициналық анықтама (флюорография суреті), 063-нысан және көшірмесі (егу паспорты), нарколог және психиатр анықтамалары;

4. Сурет ¾ (6 дана);

5. Тіркеу куәлігі (әскери жастағы жас жігіттер үшін);

6. Скоросшиватель (қағаз), 6 файл, конверт;

7. Жеңілдіктерді растайтын анықтамалар, дипломдар, сертификаттар. 

Телефон: 70-55-03, 70-55-35 сағ. 9:00-ден 18:00-ге дейін (түскі ас 13:00-14:00) www. kaznui.kz

Казахский национальный университет искусств

Колледж

Прием заявлений и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через:

 • услугодателя (КазНУИ)
 • веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz

С 1 июля по 20 июля – прием документов

С 23-27 июля – творческие экзамены

Документы:

 1. Копия удостоверения личности, ИНН;
 2. Подлинник документа об образовании;
 3. Медицинская справка формы № 086 – У (снимок флюорографий), форма 063 + копия (прививочный паспорт), справка нарколога и психиатра;
 4. Фото ¾ (6 штук);
 5. Приписное свидетельство (для юношей призывного возраста);
 6. Скоросшиватель (бумажный), 6 файла, конверт;
 7.  Дипломы, сертификаты, справки подтверждающие льготы.

Телефон: 70-55-03, 70-55-35   

с 9.00 до 18.00

(13.00-14.00 обед) www. kaznui.kz

БАКАЛАВРИАТ

Қазақ ұлттық өнер университеті

 Бакалавриат

Өтініш қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру

:1)      көрсетілетін қызметті беруші (ҚазҰӨУ)

 • www.egov.kz «электронды үкімет» веб-порталы

20 маусымнан 07 шілдеге дейін — құжаттарды қабылдау 8 шілдеден 13 шілдеге дейін шығармашылық емтихандар өтеді 

ҰБТ-ға тапсыратын пәндер: Қазақстан тарихы, Оқу сауаттылығы  

CD дискіде немесе флеш картасында сканерленген түрдегі құжаттардың барлық түпнұсқалары

 Құжаттар:

1. Жеке куәлік көшірмесі;

2. Білім туралы құжаттың түпнұсқасы;

3. № 086 -У нысанындағы медициналық анықтама (флюорография суреті), нарколог және психотерапевтен анықтама, 063-нысан және көшірме (егу паспорты);

4. Сурет ¾ (6 дана);

5. ҰБТ сертификаты;

6. Әскери жастағы жас ер азаматтар үшін тіркеу куәлігі;

7. Скоросшиватель, 6 файл, конверт (сүреттер үшін);

8. Дипломдар, сертификаттар (соңғы 3 жылдағы),

9. Жеңілдіктерді растайтын анықтамалар. 

Телефон: 70-55-03, 70-55-35 сағ. 9:00-ден 18:00-ге дейін (түскі ас 13:00-14:00)

www. kaznui.kz

Казахский национальный университет искусств

Бакалавриат

Прием заявлений и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через:

 • услугодателя (КазНУИ)
 • веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz

С 20 июня по 07 июля – прием документов

С 8 июля по 13 июля – творческие экзамены

Профилирующие предметы : История Казахстана, Грамотность чтения

Все оригиналы документов в сканированном виде на CD диске либо флеш карте

Документы:

 1. Копия удостоверения личности,
 2. Подлинник документа об образовании
 3. Медицинская справка формы № 086 –У (снимок флюорографий), справка нарколога и психотерапевта, форма 063 + копия (прививочный паспорт);
 4. Фото ¾ (6 штук);
 5. Сертификат, ЕНТ;
 6. Приписное свидетельство, для юношей призывного возраста;
 7. Скоросшиватель, 6 файлов, конверт (для фотографий);
 8. 8. Дипломы, сертификаты (за последние 3 года),
 9. Справки подтверждающие льготы.

Телефон: 70-55-03, 70-55-35

с 9.00 до 18.00 (13.00-14.00 обед) 

www.kaznui.kz

МАГИСТРАТУРА

Қазақ ұлттық өнер университеті

Магистратура

Өтініш қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:

1)      көрсетілетін қызметті беруші (ҚазҰӨУ)

 • www.egov.kz «электронды үкімет» веб порталы

15 маусымнан 15 шілдеге дейін — құжаттарды қабылдау

Магистратураға түсу емтихандары:

Шығармашылық емтиханда 20-28 шілде аралығында өткізіледіКТ 01 -15 тамыз аралығыгда

Қабылдау 28 тамызға дейін

 CD дискіде немесе флеш картасында сканерленген түрдегі құжаттардың барлық түпнұсқалары

Құжаттар:

1. Дайындық бағыты көрсетілген университет ректорының атына өтініш;

2. Жоғары білім туралы құжат (қосымшасымен бірге)

3. Кадрларды есепке алу бойынша жеке іс парағы және бар болған жағдайда еңбек кітапшасының нотариалды куәландырылған көшірмесі;

4. 3,5х4,5 өлшемді 6 фотосурет;

5. 086-У нысанындағы медициналық анықтама және флюорографиялық тексерудің суреті;

6. Жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі;

7. Бар болған жағдайда, ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі;

8. Қосымша құжаттар (дайындық бейіні бойынша 25 беттен кем емес реферат және рефератқа 2 пікір (ғылым кандидаты немесе докторынан; ҚР Еңбек сіңірген қайраткерінен немесе бейіні бойынша практикалық тәжірибесі бар маманнан), мамандану бойынша республикалық және халықаралық байқаулардың дипломдары және грамоталары бар портфолио; шеберлік сабақтар сертификаттары);

9. Шарт жасасуға және үміткерлерді ақылы негізде оқытуға кеткен шығындарға кепілдік беретін хат;

 1. Шетел, орыс немесе қазақ тілдері бойынша тестілеуді төлеу туралы түбіртек (тестілеу құнын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім беру және тестілеудің мемлекеттік стандарттарының ұлттық орталығы анықтайды (БТМСҰО)
 2. Құжаттар тізбесі;
 3. Скоросшиватель мен конверт.

Телефон: 70-55-03, 70-55-35

сағ. 9:00-ден 18:00-ге дейін (түскі ас 13:00-14:00) www. kaznui.kz

Казахский национальный университет искусств

Магистратура

Прием заявлений и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через:

 • услугодателя (КазНУИ)
 • веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz

с 15 июня по 15 июля – прием документов

Вступительные экзамены в магистратуру  проводятся:

Творческие экзамены проводятся в период      с 20 по 28 июля

КТ с 01 до 15 августа

Зачисление до 28 августа

Все оригиналы документов в сканированном виде на CD диске либо флеш карте

Документы:

1.Заявление на имя ректора университета с указанием направления подготовки;

 1. Документ о высшем образовании (с приложением)

3.Личный листок по учету кадров и нотариально засвидетельствованную копию трудовой книжки при наличии;

4.Шесть фотографий размером 3,5×4,5;

5.Медицинскую справку формы 086-У и снимок флюорографического обследования;

6.Копию удостоверения личности;

7.Список научных и научно-методических работ при наличии;

 1. Дополнительные документы (не менее 25 стр. реферат по профилю подготовки и 2 рецензии на реферат (от кандидата или доктора наук; от Заслуженного деятеля РК или специалиста, имеющего практический опыт по профилю), портфолио с дипломами и грамотами республиканских и международных конкурсов по специализации; сертификаты мастер – классов);

9.Письмо, гарантирующее заключение договора и оплату расходов за обучение поступающих на платной основе;

10.Квитанция об оплате тестирования по иностранным, русскому или казахскому языкам (Стоимость тестирования определяется Национальным центром государственных стандартов образования и тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан (НЦГСОТ)

11.Опись документов;

12.Скоросшиватель и конверт.

Телефон: 70-55-03, 70-55-35    

с 9.00 до 18.00 (13.00-14.00 обед) 

www. kaznui.kz

ДОКТОРАНТУРА

Қазақ ұлттық өнер университеті 

Докторантура

Өтініш қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру:

1)      көрсетілетін қызметті беруші (ҚазҰӨУ)

 • www.egov.kz «электронды үкімет» веб-порталы

 03 шілдеден 03 тамызға дейін — құжаттарды қабылдау

Магистратура мен докторантураға түсу емтихандары 04-20 тамыз аралығында өткізіледі

Қабылдау 28 тамызға дейін 

CD дискіде немесе флеш картасында сканерленген түрдегі құжаттардың барлық түпнұсқалары

Құжаттар:

1) дайындық бағыты көрсетілген университет ректорының атына өтініш;

2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

3) білімі туралы құжат (түпнұсқа);

4) шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат;

5) 086-У нысанындағы медициналық анықтама, № 907 бұйрығымен бекітілген;

6) 3×4 өлшемді 6 фотосурет;

7) жұмыс орны бойынша кадр қызметімен расталған кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс парағы немесе еңбек қызметін растайтын өзге құжат;

8) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болған жағдайда);Осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелерімен бірге салыстырып тексеру үшін олардың түпнұсқалары ұсынылады. Салыстырып тексеру жүргізілгеннен кейін түпнұсқалар қайтарылады.

9) қосымша құжаттар (дайындық бейіні бойынша реферат 25 беттен кем емес және рефератқа 2 пікір);

10) құжаттар тізбесі;

11) скоросшиватель мен конверт. 

Телефон: 70-55-03, 70-55-35

сағ. 9:00-ден 18:00-ге дейін

(түскі ас 13:00-14:00) www. kaznui.kz

Казахский национальный университет искусств

Докторантура

Прием заявлений и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через:

 • услугодателя (КазНУИ)
 • веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz

С 03 июля по 03 августа  – прием документов

Вступительные экзамены в магистратуру и докторантуру проводятся с 04 до 20 августа

Зачисление до 28 августа

Все оригиналы документов в сканированном виде на CD диске либо флеш карте

Документы:

1) заявление на имя ректора университета с указанием направления подготовки;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) документ об образовании (подлинник);

4) международный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком;

5) медицинскую справку формы 086-У, утвержденную приказом № 907;

6) шесть фотографий размером 3×4 сантиметра;

7) личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий трудовую деятельность, заверенный кадровой службой по месту работы;

8) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия);

Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляются их оригиналы для сверки. После проведения сверки оригиналы возвращаются.

9) дополнительные документы (реферат по профилю подготовки объемом не менее 25 стр. и 2 рецензии на реферат);

10) опись документов;

11) скоросшиватель и конверт.

Телефон: 70-55-03, 70-55-35    

с 9.00 до 18.00

(13.00-14.00 обед) www. kaznui.kz