Кожебаев Дархан Ержанович

Кожебаев Дархан Ержанович

Байланыс мәліметтері: Е-mail: k.darhan_1990@mail.ru

Академиялық қызметі: педагогика ғылымдарының магистрі (2017)

Білімі / біліктілігі: жоғары / «Білім» бакалавры (2015)

Қызмет бағыты: педагогикалық

Кәсіби қызметі: музыкалық-педагогикалық

Ғылыми еңбектер, басылымдар, (соңғы 3 жылдағы басылымдары):

Автор, ғылыми мақаланың тақырыбы

Баспагер, журнал, атауы,

саны, жылы, беттері

Сілтеме

1.

Кожебаев Д., Сагат П., Хусаинова Г.А Қытайдағы музыкалық білім беру жүйесі дамуының тарихи негіздері

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары «V-ші Борамбаев оқулары: көркемдік білімдегі «Инновациялық технологиялар: проблема, тәжірибе, перспектива» Астана.: ҚазҰӨУ, 2016, б.39-42

https://kaznui.kz/wp-content/uploads/2022/01/V-mezhdun-boranb-chteniia-2016.pdf

2.

Кожебаев Д., Сагат П., Хусаинова Г.А Ежелгі қытай музыкалық аспаптар ерекшеліктері

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары «V-ші Борамбаев оқулары: көркемдік білімдегі «Инновациялық технологиялар: проблема, тәжірибе, перспектива» Астана.: ҚазҰӨУ, 2016, б.114-116

https://kaznui.kz/wp-content/uploads/2022/01/V-mezhdun-boranb-chteniia-2016.pdf

3.

Кожебаев Д.Е., Хусаинова Г.Ә. Болашақ музыка мұғалімінің этнопедагогикалық тәрбиесі

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары «V-ші Борамбаев оқулары: көркемдік білімдегі «Инновациялық технологиялар: проблема, тәжірибе, перспектива» Астана.: ҚазҰӨУ, 2016, б.266-270

https://kaznui.kz/wp-content/uploads/2022/01/V-mezhdun-boranb-chteniia-2016.pdf

4

Кожебаев Д.Е., Хусаинова Г.Ә. Болашақ музыка мұғалімінің этнопедагогикалық тәрбиесі

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары «V-ші Борамбаев оқулары: көркемдік білімдегі «Инновациялық технологиялар: проблема, тәжірибе, перспектива» Астана.: ҚазҰӨУ, 2016, б.266-270

https://kaznui.kz/wp-content/uploads/2022/01/V-mezhdun-boranb-chteniia-2016.pdf

5

Кожебаев Д., Сагат П., Хусаинова Г.А Аутентичные китайские музыкальные инструменты

Драма, вистава, глядач…:матеріали Дев’ятих міжнароднихмистецтвознавчих читань, присвячених пам’яті профессора В. М. Айзенштадта, 2 листопада 2016 р. ‒ Харків : Видавництво «Точка», 2016. ‒ 112 с.

 

6

Хусаинова Г.А., Кожебаев Д.Е. Болашақ музыка мұғалімінің этнопедагогикалық тәрбиесінің ерекшеліктері

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы исследования учения и наследия Ходжи Ахмеда Ясави». Туркестан.: Әзірет Сұлтан, 2016, с.40-46

 

7

Кожебаев Д.Е. Мағжан Жұмабаев. «Педагогика» еңбегіңдегі ұлттық тәрбие

VI-е Боранбаевские чтения: «Современная система художественного образования: становление, развитие, инновации». В честь проведения экспо-2017: Материалы Международной научно-практической конференции Казахского национального университета искусств. – Астана, КазҰӨУ, 2017, б. 47-52

https://kaznui.kz/wp-content/uploads/2022/01/VI-mezhdun-boranb-chteniia-2017.pdf

8

Хусаинова Г.А., Ковалев Д.А. Кожебаев Д.Е. Шайхыслам  С.А. Особенности развития профессиональной и этнокультурной  креатосферы  будущего учителя музыки в Казахстане

XVIII Международной научно-практической конференции «Образование: традиции и инновации» Прага, Чешская республика, 11 октября 2018 года,с.233-234

 

9

Хусаинова Г.А. Тапенов Д., Кожебаев Д. Современное состояние этнокультурной подготовленности музыканта-педагога

CONGRESS IV «Innovation and Global Issues in Multidiciplinary Sciences IV» Lara. Antalya/November 22-24. 2018. р.623-642

https://cloud.mail.ru/public/Nhpj/Vvq3hYvHW

10

Кожебаев Д., Тапенов Д. Домбыра аспабының шығу тегінің рухани-мәдени негіздері (домбыра туралы ертек)

«VIII-Е Боранбаевские чтения: Модернизация исторического сознания как ведущий вектор художественного образования в глобальном мире» в честь года молодёжи в Казахстане: Матер. межд. науч.-практ. конф. Казахского национального университета искусств. – Астана: «Мастер По» ЖШС, 2019, б.329-335

https://kaznui.kz/wp-content/uploads/2022/01/VIII-mezhdun-boranb-chteniia-2019.pdf

11

Хусаинова Г.А., Кожебаев Д., Тапенов Д. Домбыра-духовная ценность казахского народа (Сказание о домбре)

Azərbaycan Milli Konservatoriyasıс, Bakı, №1 (43),  2019, с.10-16

 

12

Хусаинова Г.А., Кожебаев Д.Е. Музыкальное краеведение в Казахстане: понимание и использование учителем музыки

Культура и искусство: традиции и современность: материалы VIII Международной научно-практической конференции / под ред. Баскаковой Н. И. / БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии. – Чебоксары: Плакат, 2020, с.141-146

 

13

Khussainova G., Tapenov D., Kozhebaev D., Argingazinova G., Akbulatov D. Muzikal dombira bilimi: egitim imkanlari ve beklentileri

Journal  Turan, 2020, Vol. 42, Р. 99-110

https://cloud.mail.ru/public/V7oD/cXaHtkDnC

14

Хусаинова Г.А., Кожебаев Д. Электронное учебное пособие  «Күйәуендер».

Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права (программа ЭВМ) №2933 от 30 мая 2017 года, выданное  МЮ РК/ 1 басылым.

 

15

Хусаинова Г.А., Кожебаев Д. «Күйәуендер» Электронды оқу құралы

Свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права (программа ЭВМ) №2933 от 30 мая 2017 года, выданное  МЮ РК / 2 басылым-2021 ж.

 

Біліктілікті арттыру курстары:

  1. «Қашықтықтан оқыту жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру». «Talap» НАО 25.05.2020, 36 сағат
  2. «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту: контентін құрудан бастап оқу процесін ұйымдастыруға дейін». «Talap» НАО 03.06.2020, 36 сағат

Жетістіктері:

  • Қалалық «Үздік педагог-2019» байқауының «Зерттеуші педагог» номинациясының иегері. Нұр-Сұлтан қ. Білім басқармасы-2019;
  • Қалалық және Республикалық «Педагогикалық идеялар» фестивалінің 1 орын иегері. «Астана Дарын-2018».

Меңгерген шет тілдері: орыс тілі, ағылшын тілі