Досанова Камила Каировна

Байланыс мәліметтері: Е-mail kamiladosanova@mail.ru

Академиялық қызметі: профессор

Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

Білімі / біліктілігі: 1981 ж., С. Сейфуллин атындағы Целиноград мемлекеттік педагогика институты, Музыкалық білім

Қызмет бағыты: ғылыми-педагогикалық 

Кәсіби қызметі: (тәжірибесі, мекеме, лауазымы) 40 ж., Қазақ ұлттық өнер университеті, профессор

Ғылыми еңбектер, басылымдар, (соңғы 3 жылдағы басылымдары)

 1. National identity in the modern education of Kazakhstan //Opcion, Ano 34, 2018, № 85-2. – p. 544-568. (Импакт-фактор журналы, бірлескен авторлар Кунекова Т.М., Жұмашева Г.Қ., Досанова А.А.).
 2. Әнші-сазгер Дәнеш Рақышевтың шығармашылығы //Қазақ білім академиясы Қазақстан Республикасы ғалымдары мен педагогтары қоғамдық бірлестігінің журналы: Қазақ білім академиясының баяндамалары: No2, 2019. – Б. 120-128.
 3. Структурные компоненты творческой деятельности педагога-музыканта //Білім берудің диалогтік кеңістігі жағдайында заманауи мұғалімді дайындаудың стратегиясы мен тактикасы: ғылыми мақалалар жинағы / ғылыми. ред. және комп. А.Н. Асташова. – Брянск: РИО БМУ; «Полиграм-плюс» баспасы, 2020. – 172-178 б.
 4. Воплощение образа в оперном искусстве //Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы ғылыми журналы. – Нұр-Сұлтан, №3, 2020. – Б.74-79.
 5. Эпическое искусство казахского народа в современном образовании //Қазақ білім академиясы Қазақстан Республикасы ғалымдары мен педагогтары қоғамдық бірлестігінің журналы: Қазақ білім академиясының баяндамалары: No 2, 2020. – Б.34-41.
 6. Досанова К.К., Байрамова И.К. Жанр прелюдии в казахской музыке //Композитор шығармашылығы, орындаушылық, ағартушылық мәселелері: мақалалар жинағы. ғылыми. Өнер. – Қазақ ұлттық өнер университеті. – Нұр-Сұлтан: «Мастер ПО» ЖШС, 2020. – Б.12-20.
 7. Досанова К.К., Сыздыкова А.Ж. Национальное своеобразие «Кюя» для фортепиано Ербулата Андосова //Композитор шығармашылығы, орындаушылық, ағартушылық мәселелері: мақалалар жинағы. ғылыми. Өнер. – Қазақ ұлттық өнер университеті. – Нұр-Сұлтан: «Мастер ПО» ЖШС, 2020. – Б. 30-36.
 8. Досанова К.К., Сыздыкова А.Ж. «Ыскырма» Б. Баяхунова: к вопросу об интонационных истоках //Композитор шығармашылығы, орындаушылық, ағартушылық мәселелері: мақалалар жинағы. ғылыми. Өнер. – Қазақ ұлттық өнер университеті. – Нұр-Сұлтан: «Мастер ПО» ЖШС, 2020. – Б. 36-40.
 9. Досанова К.К., Акниет А. Коммуникация как один из профессиональных навыков эстрадного вокалиста //Мәдениет кеңістігіндегі коммуникация: халықаралық қатысумен Бүкілресейлік форум материалдары. Уфа: З.Исмагилов атындағы УГИИ РИС, 2021 . – Б.146-152.

Біліктілікті арттыру курстары:

 • Цифрлық білім берудегі және қашықтықтан оқытудағы заманауи коммуникациялық технологиялар мен құралдар. – Алматы қ., «Даму» Республикалық психологиялық-педагогикалық даму орталығы 25.05.20 – 20.06.05 (72 сағат) – Тіркеу нөмірі 0034.
 • Қашықтықтын оқыту жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру Қазақcтан Республикасы білім және ғылым министрлігі, «Талап» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Оқу-тренингтік орталығы (36 сағат). Тіркеу сериясы – DL, нөмірі – 07969, Берілген күні 31.05.2020 ж.

Лауреаттар:

1) «Музыкалық білім-XXI» I Халықаралық ғылыми, оқу-әдістемелік және шығармашылық-педагогикалық жобалар байқауының I дәрежелі лауреаты 2 курс магистранты Манжула О. «Оқу-әдістемелік кешен» номинациясы – 26 желтоқсан 2021 ж., Мәскеу қ.

2) «Музыкалық білім-XXI» I Халықаралық ғылыми, оқу-әдістемелік және шығармашылық-педагогикалық жобалар байқауының I дәрежелі лауреаты 2 курс магистранты Манжула О. «Шығармашылық презентациялар» номинациясы – 26 желтоқсан 2021 ж., Мәскеу қ.

3) Әл-Фарабидің 1150 жылдығына және Абайдың 175 жылдығына арналған Халықаралық магистратураның III дәрежелі дипломы, 2 курс магистранты Қабимолла А. – 10 сәуір 2020 жыл, Нұр-Сұлтан, ҚазҰУИ.

Жетістіктері: университетінің үздік оқытушысы

Меңгерген шет тілдері: ағылшын тілі (бастауыш деңгей)

Қосымша:

 • Педагогикалық білім беру халықаралық ғылым академиясының корреспондент-мүшесі (№ 1914 – 24.02.2009 г.)
 • Қазақстан Республикасы білім беру ұйымдары (өнер және мәдениет) мамандарының «Өнер және білім: инновациялық технологиялар» республикалық біліктілігін арттыру курстарын өткізу:

– 18.11. – 28.11.2019 KazNUI (72 сағат желіден тыс)

– 13.01. – 24.01.2020 (72 сағат желіден тыс)

– 2.01. – 31.01.2020 (72 сағат желіден тыс)

– 10.02. – 19.02.2020 (72 сағат желіден тыс)

– 01.04. – 11.04.2020 (72 сағат онлайн)

 • Негізде ҚР БҒМ «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК Республикалық біліктілікті арттыру курстары өткізу.Тақырыптары: «Қосымша музыкалық білімнің міндеттері мен даму келешегі. Музыкалық білім мазмұнын жаңарту»; «Музыкалық бағытта балаларға қосымша білім беру жүйесіндегі құзыреттілікке бағдарланған білім» (11-21 мамыр 2021ж.).
 • Негізде ҚазҰӨУ Қазақстан Республикасындағы білім мекемелерінің (өнер және мәдениет) қызметкерлеріне арналған қысқамерзімді біліктілікті арттыру курсы «Музыкалық білім беру жүйесіндегі инновациялық технологиялар» өткізу (21.09.2021ж.- 30.09.2021ж.).

«Музыкатану және композиция» кафедрасының профессорі педагогика ғылымдарының кандидаты Камила Каировна Досананованың ғылыми және ғылыми-әдiстемелiк еңбектерiнің ТIЗIМI 

Жұмыстың атауы мен шығыс деректер

DOI (Digital Object Identifier)

немесе жарияланымға сілтеме

Б.п. көлемі және бет саны

Қосалқы авторлардың аты-жөні

 

Халықаралық мәліметтер қорына кіретін Web of Science және Scopus ғылыми журналдарында мақалалар

 

1

National identity in the modern education of Kazakhstan: Opcion, Ano 34, 2018, № 85-2. – p. 544-568.

https://elibrary.ru/item.asp?id=38621199

1,4 б.п.

Кунекова                                                                        Т.М., Досанова А.А., Жумашева Г.К.

 

2

The Formation of Intercultural Tolerance Through Musical Art// Life Science Journal, 2014.-12(12s). – P. 894-898.

https://lifesciencesite.com/lsj/life1112s/194_26691life1112s14_894_898.pdf

0,4 б.п.

Альпеисова Г.Т., Досанова А.А.

 

Білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті ұсынған Қазақстандағы ғылыми журналдарда, сондай-ақ, оларға теңестірілген жақын және алыс шетелдегі журналдарда мақалалар

 

1

Художественно-педагогические задачи

как средство творческого развития  будущего педагога-музыканта // Қазақ білім академиясы Қазақстан Республикасы ғалымдары мен педагогтары қоғамдық бірлестігінің журналы: Қазақ білім академиясының баяндамалары – Астана: 2018. – Б.50-57.

http://egi.kz/wp-content/uploads/2018/07/KAO-2-2018.pdf

0,5 б.п.

 

 

2

Реализация идей формирования

национально-культурной  идентичности в условиях вузовского образовательного пространства // Педагогика және психология: ғылыми-әдістемелік журнал.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2018.- Шығарылым 3 (36). – Б. 156-162.

 

0,4 б.п.

 

 

3

Әнші-сазгер Дәнеш Рақышевтың шығармашылығы //Қазақ білім академиясы Қазақстан Республикасы ғалымдары мен педагогтары қоғамдық бірлестігінің журналы: Қазақ білім академиясының баяндамалары: No2, 2019. – Б. 120-128.

http://egi.kz/wp-content/uploads/2019/06/KAO-22019.pdf

0,5 б.п.

Рахым А.

 

4

Структурные компоненты творческой деятельности педагога-музыканта // Білім берудің диалогтік кеңістігі жағдайында заманауи мұғалімді дайындаудың стратегиясы мен тактикасы: ғылыми мақалалар жинағы / ғылыми. ред. және комп. А.Н. Асташова. – Брянск: РИО БМУ; «Полиграм-плюс» баспасы, 2020. – Б. 172-178. (РИНЦ)

 

 

0,4 б.п.

 

 

5

Воплощение образа в оперном искусстве //Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы ғылыми журналы. – Нұр-Сұлтан, №3, 2020. – Б.74-79.

 

0,4 б.п.

 

 

6

Эпическое искусство казахского народа в современном образовании // Қазақ білім академиясы Қазақстан Республикасы ғалымдары мен педагогтары қоғамдық бірлестігінің журналы: Қазақ білім академиясының баяндамалары: № 2, 2020. – Б. 34-41.

https://egi.kz/wp-content/uploads/2020/07/KAO-2-2020.07.07.2020.pdf

 

 

 

Монографиялар, оқулықтар және оқу құралдары

 

https://egi.kz/wp-content/uploads/2020/07/KAO-2-2020.07.07.2020.pdf

1

Творческая деятельность педагога-музыканта в процессе методолого-методической подготовки: монография – Астана, ҚазҰӨУ, 2012. -145б.

           

9,0 б.п.

 

 

2

Содержание и организация и профессиональной практики в вузе: студенттерге, магистранттарға және оқытушыларға арналған оқу құралы. – Астана: ҚазҰӨУ, 2012. – 91 б.  

 

5,7 б.п.

 

 

3

Толерантность в музыкальном искусстве и образовании: история и современность: монография – Астана: ИП Булатов, 2013.- 163 б.

 

10,2 б.п.

 

 

4

Национальная идентичность в казахском музыкально-поэтическом искусстве: ұжымдық ғылыми монография – Астана: ҚазҰӨУ, 2017. – 112 б.

 

7,0 б.п.

Альпеисова Г.Т., Мухамбетова А.И.,

Сагатова А.Ж., Досанова А.А.

 

5

Национально-культурная идентичность: студенттерге, магистранттарға және оқытушыларға арналған оқу құралы. – Астана: ҚазҰӨУ, 2018. – 170 б.

 

10,5 б.п.

Альпеисова А.Т.

 

Конференциялардың материалдарында мақалалар

 

1

Образ жырау в казахской музыке // Гуманитарлық саладағы инновациялық технологиялар: жас ғалымдардың, аспиранттар мен ізденушілердің VII халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары (28 ақпан 2019 ж.) – Alt. күй Мәдениет институты. – Барнаул: АГИК баспасы, 2019. – Б. 364-369.

 

0,5 п.л.

Туранел А.

 

2

Коммуникация как один из профессиональных навыков эстрадного вокалиста //Мәдениет кеңістігіндегі коммуникация: халықаралық қатысумен Бүкілресейлік форум материалдары. Уфа: З.Исмагилов атындағы УГИИ РИС, 2021 . – Б.146-152.

 

0,4 п.л.

Акниет А.А.

 

Басқа басылымдар

 

1

Методические указания по прохождению исследовательской и педагогической практик магистрантов // Астана: ҚазҰӨУ, 2018. – 32 б.

 

2,0 б.п.

 

 

2

Жанр прелюдии в казахской музыке //Композитор шығармашылығы, орындаушылық, ағартушылық мәселелері: мақалалар жинағы. ғылыми. Өнер. – Қазақ ұлттық өнер университеті. – Нұр-Сұлтан: «Мастер ПО» ЖШС, 2020. – Б.12-20.

 

0,5 б.п.

Байрамова И.К.

 

3

Национальное своеобразие «Кюя» для фортепиано Ербулата Андосова //Композитор шығармашылығы, орындаушылық, ағартушылық мәселелері: мақалалар жинағы. ғылыми. Өнер. – Қазақ ұлттық өнер университеті. – Нұр-Сұлтан: «Мастер ПО» ЖШС, 2020. – Б. 30-36.

 

0,4 б.п.

Сыздыкова А.Ж.

 

4

«Ыскырма» Б. Баяхунова: к вопросу об интонационных истоках //Композитор шығармашылығы, орындаушылық, ағартушылық мәселелері: мақалалар жинағы. ғылыми. Өнер. – Қазақ ұлттық өнер университеті. – Нұр-Сұлтан: «Мастер ПО» ЖШС, 2020. – Б. 36-40.

 

0,25 б.п.

Сыздыкова А.Ж.