Дадырова Әсель Әлибекқызы

Байланыс мәліметтері.Е-mail: davydofff888@gmail.com

Академиялық қызметі Доцент

Ғылыми дәрежесі философия ғылымдарының кандидаты

Білімі / біліктілігі:

1997-2001 жж. – Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті,  мамандығы «Әлем тарихы» бакалавр, үздік диплом

2001-2003 жж. – Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті  мамандығы «Тарих», магистратура, үздік диплом

2005-2007 жж. – Х.Досмухамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті, аспирантура, 09.00.03 «Философия тарихы»

Қызмет бағыты: тарих, философия, педагогика

Кәсіби қызметі:

 2018 ж. – қазіргі уақытқа дейін – Қазақ ұлттық өнер университетінің Көркем өнер факультетінің «Сценография және сәндік өнер» кафедрасының доценті

2018 ж. – Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы РМК «Мемлекеттік резиденциялар дирекциясы» менеджері

2015 ж. – Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің аға оқытушы

2015 ж. – ЖШС «Қазмедиа Орталығы» медиа архив бастығы

2014 – 2015 жж. – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының кітапханасының кітапхана – архив бөлімінің жетекшісі

2013 – 2014 жж. – «Назарбаев орталығы» Мемлекеттілік  қауіпсіздік және даму Институтының жетекші ғылыми маманы

2008 – 2013 жж. – Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің  «Философия» кафедрасының аға оқытушы

2011 ж. – «Астана-Зерттеу» қоғамдық қорының Қазақстан Республикасындағы діни жағдай мәселелерін зерттеу бойынша сарапшы

2008 ж. – преподаватель по подготовке к Промежуточному Государственному Контролю по «Философии» кафедры социально-гуманитарных и естественных дисциплин Қазақ гуманитарлық заң университетінің «Әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану пәндер» кафедрасының  «Философия» бойынша Межелік мемлекеттік бақылауға дайындық бойынша оқытушысы

2007 – 2008 жж. – Қазақ мемлекеттік медициналық университетінің «Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасының аға оқытушы

2003-2005 жж. –Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті кафедры «Философия  және саясаттану» кафедрасының оқытушысы

Ғылыми еңбектер, басылымдар, (соңғы 3 жылдағы басылымдары):

2007 ж. – 09.00.03 – «Философия тарихы» мамандығы бойынша «Утопиянынң феномені қазақ көзқарасында: тарихи-философиялық анализі» тақырыбы бойынша кандидаттық диссертацияны қорғау

Мақаланның атауы

 

Журналының атауы

Шығу күні

Автордың аты-жөні ( бірлескен авторлар)

1.

Қазақстан жаңа мыңжылдықтағы қиындықтарға қарамастан

«Идентификация және бірлік: қазақстандық жол және Н.Назарбаевтың үлгісі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары

Астана қаласы, 28 қараша 2017 ж.,  «Назарбаев орталығы»

Дадырова А.А.

2.

Гуманистік парадигма контексіндегі көркемдік мамандықты оқытудың инновациялық және өзіндік әдістері

Башқұртстанның педагогикалық журналы

№ 3 (82), 2019. ВАК РФ

Дадырова А.А.

3.

Әдістемелік құрал (ұсынымдар)

«Білім беруді цифрландыру контекстіндегі гуманистік парадигма контекстіндегі көркемдік мамандықтарды оқытудың инновациялық әдістері»

31.10.2019, ҚазҰӨУ

Дадырова А.А.

4.

Тарихи-философиялық зерттеулер контекстіндегі классикалық утопиялар

«Еуразиялық ғылым және өнер» хабаршысы

Ноябрь. III, 2019

Дадырова А.А.

5.

Әл-Фарабидің ізгі қаласындағы бақыт идеясы

«Қазақстан ғылымы және өмірі» халықаралық ғылыми журналы

№11/2, 2019. ККСОН МОН РК

Дадырова А.А.

6.

Утопия және қазақ қоғамындағы идеал: тарих және қазіргі заман

«Қазақстан ғылымы және өмірі» халықаралық ғылыми журналы

№11/2, 2019. ККСОН МОН РК

Дадырова А.А.

7.

Мұхтарова Ғ.С., Дадырова А.А. Асан Қайғы мен Қорқыт ата «Жиделі Байсын», «Жер үйді» іздеудің ретроспективасы

«Қазақ тарихы» республикалық ғылыми-әдістемелік журналы

№10 (177), желтоқсан 2019 ж. ККСОН МОН РК

Мухтарова Г.С.,

Дадырова А.А.

8.

Уақыттың жаңа қиындықтарына, цифрлық деменцияға және басқа модельдеуге қарсы жастар

«Н.Назарбаев: болашақ бүгіннен басталады» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

9.04.2019 ж. Кызылорда

Дадырова А.А.

9.

Неліктен ағылшын тілін үйрену керек? Пайдасы: байланыс. Ми Ұтымдылық

«ХХІ ғасырдағы тіл және мәдениет» халықаралық онлайн-конференциясының материалдары

10.04.19 ж. КазНПУ

им.Абая, Алматы

Дадырова А.А.

10.

Повесть: ми мен музыка. Музыка миды өзгерте алады. Повесть: ми мен музыка. Музыка миды қалай өзгертеді?

«Шабыт» журналы

Сәуір 2019 ж.

Дадырова А.А.

11.

Google ұрпағы: Сандық ортадағы баяндау

 

 

«Қазақстанның әлеуметтік-саяси модернизациясының бағдарлары» халықаралық ғылыми конференциясының материалдары

23.05.19,

«Еуразиялық интеграция институты» ЖШС

Дадырова А.А.

12.

Ағылшын тілі – көшбасшылықтың және азаматтық белсенділіктің артуы

«Қазақстанның әлеуметтік-саяси модернизациясының бағдарлары» халықаралық ғылыми конференциясының материалдары

23.05.19,

«Еуразиялық интеграция институты» ЖШС

Дадырова А.А., Мухтарова Г.С., Омарова Ж.Н.

13.

Қазақстан астанасының онтологиясы: дәстүр мен қазіргі заманның квинтэссенциясы (РИНЦ, DOI)

«Баландин оқулары» XV Халықаралық ғылыми конференция. Қашықтағы конференция

17-19 сәуір, 2020, Новосибирск, Новосибирск мемлекеттік сәулет, дизайн және өнер университеті А.Д Крячкова

Дадырова А.А., Мухтарова Г.С., Омарова Ж.Н.

14.

Dadyrova A.A., Mukhtarova G.S.,

Omarova Zh.N.

Philosophy of Sustainable Development: Utopia or Ideal? The historic excursus into the traditional worldview of peoples of Eurasia. Хирш Индексі.

E3S Web of Conference Volume 159 (2020) The 1st International Conference on Business Technology for a Sustainable Environmental System

Наурыз 19-20, 2020, Almaty, Kazakhstan, https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/19/e3sconf_btses2020_05012/e3sconf_btses2020_05012.html

Дадырова А.А.

15.

Өзбекстан сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселесіне ерекше назар аударады

№ 42 Шынайы Шығыс

27 ақпан, 2020, Өзбекстан

Дадырова А.А.

16.

Өнер университетінің көркемөнер факультетінің студенттеріне арналған авторлық оқыту әдістері

VІІІ Халықаралық «Тілдер мен мәдениеттерді сақтау және дамыту» ғылыми-практикалық форумы аясындағы «Мәдениетаралық өзара іс-қимыл контекстіндегі өнер мен көркемөнер білімі» VIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

2 наурыз 2020 ж., Казань, Казань Приволжский федералды университетінің филология және мәдениетаралық коммуникация институты, РФ

Дадырова А.А.

17.

Historical-social and spiritual character of Abai worldview автор монографии – Тұрсынбаева А.Ө. Ғылыми рецензент А.Дадырова

Ағылшын тіліндегі монография. Гумилев атындағы ЕҰУ

12.02.2020 ж.

Assel Dadyrova Gaini Mukhtarova Zhanna Omarova

18.

Dadyrova A.A., Mukhtarova G.S.,

Omarova Zh.N.

Philosophy of Sustainable Development: Utopia or Ideal? The historic excursus into the traditional worldview of peoples of Eurasia

ResearchGate.net, 2020 year

Researchgate.net/publication/340120065_Philosophy_of_Sustainable_Development_Utopia_or_Ideal_The_historic_excursus_into_the_traditional_worldview_of_peoples_of_Eurasia 

Дадырова А.А.

19.

Әл-Фарабидің ізгі қаласындағы бақыт идеясы

«Қазақ тарихы» республикалық ғылыми-әдістемелік журналы

№ 1 (178) 2020 ККСОН МОН РК

Дадырова А.А.

20.

Батыс ойшылдарының шығармаларындағы утопия жанры

Ғылым және Қазақстан өмірі халықаралық ғылыми журналы

№12/2 2019, Алматы

Дадырова А.А.

21.

Қазақ дүниетанымындағы утопия» тақырыбына қазақ философиясын оқытудың перспективті әдістері

Ғылым және Қазақстан өмірі халықаралық ғылыми журналы

№12/2 2019, Алматы

Дадырова А.А.

 Біліктілікті арттыру курстары:

18.04.2019 ж. – «Менеджмент жүйесінің тиімділігіне экспресс-талдау» сертификаты бойынша «Республикалық консалтингтік оқу орталығы» ЖШС; 26.07.2019 ж. – «Медиация. Базалық курс», Қазақстан Республикасы Ақпарат және әлеуметтік даму министрлігі, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы «Жеңілдік қызметі» Ресей мемлекеттік университеті, Даму Орталығы « Шексіздік»;

2019 ж. – «Кәсіпкерлік негіздері» курсы оқытушысының кәсіби құзіреттілігін дамыту» жоғары оқу орындарының оқытушысына үздіксіз білім беру сертификаты, 80 академиялық сағат көлемінде, ҚР ҰК «Атамекен»;

9.12.2019 ж.- «Президент К.К. Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауы: алғашқы нәтижелер» атты ғылыми-практикалық конференцияның қонақтары, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты, Еуразиялық интеграция институты, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы «Орталық коммуникациялар қызметі» РМУ;

12.02.2020 ж. – Ағылшын монографиясының ресми шолушысы Тұрсынбаева А.О. «Абай дүниетанымының тарихи-әлеуметтік және рухани сипаты», 196 бет, Л.Н. Гумилев атындағы университет;

17-19.02.2020 ж. – XV Баландин оқуларының халықаралық ғылыми конференциясының «Символ және белгі» бөлімінің модераторы, Новосибирск қаласы, А.Д. Крячков атындағы Новосибирск мемлекеттік сәулет, дизайн және өнер университеті; «Елбасының инновациялық проектерінің философиясы» дәрістер «Нұр Отан» партиясында оқыды;

2013 ж. – Вышеградтық жазғы мектеп «EURUS AGRI 2013» Нитра қаласында, Словакияда, мемлекеттік университетінде «Sustainable development» тақырыпта дәрістер оқыды; Астана қаласының Ішкі Істер Департаментте Экстремизмге қарсы дәрістер оқыды; желтоқсан 2011 ж. – «Дәстүрлі емес діни ұйымдар: әдістері мен ерекшеліктері» дәрістер оқыды  9-11 сыныптарда № 16. Т. Айбергенов атындағы орталық мектебінде.  Дін және психикалық сауықтыру бойынша зерттеулер орталығы , Астана қаласы; 31.05.2011ж.– «Студенттік жастардың діни сауаттылығы – экстремизм мен терроризмге қарсы тұрудың негізі» атты конференцияда «Жастар саясаты жөніндегі Сенат», «Астана қаласының ішкі саясат басқармасы» қоғамдық қорының шақыруы бойынша;

2.06.2011ж.-Астана қаласының әкімдігі ұйымдастырған дөңгелек үстелде шақырылған спикер, «Қазіргі заманғы діни ахуал: проблемалар, үрдістер, даму» атты дөңгелек үстел тақырыбы, Астана. King Hotel қонақ үй; 17.10.2011ж.- «Нұр Отан» ХДП Парламентаризм институтының «Замандастар» клубының 2-ші отырысында шақырылған спикер, «Діни құндылықтарды Қазақстанның мәдени және идеологиялық санасына енгізу мәселелері» тақырыбы;

21.10.2011ж.- Астана қаласындағы гуманитарлық колледжде «Дін және рухани сауықтыру орталығы» ҚБ шақырылған оқытушы, «ҚР-дағы дәстүрлі діндер» атты дәріс тақырыбы; Астана қаласындағы № 59 лицейдің 10-сынып оқушысы Алина Муздыбаеваның дайындаған «Мұстафа Шокай – ХХ ғасырдың көрнекті саяси қайраткері» атты ғылыми жобаның авторы, конкурстың нәтижесі: Франция Республикасынан ғылыми тақырып бойынша грант;

24.02.2011 ж. – №16 орта мектептің 9-сынып оқушылары  «Қазақстандағы жаңа діни ағымдар» тақырыбындағы «Конфессия аралық диалог» мектебінің конференциясына шақырылды.

Жетістіктері:

2009 ж.– Еуразия ұлттық университетінің ректорының алғыс хаты. Л. Н. Гумилев, профессор Әбдірайым Б.;

11.12.2013 ж. – «Кәсіби жоғары білім саласындағы үздік менеджер», Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары қауымдастығы. Медаль және сертификат;

12.12.2018 ж. – Өзбекстан Республикасының Қазақстан Республикасындағы елшісі С.Ниязходжаевтан алғыс хат;

17.04.2019 ж. – Қазақ ұлттық өнер университетінің ректоры, профессор А.Мусахаджаевадан, (8 студентті «Жастар және ғылым: мәдениет және өнер саласындағы зерттеудің өзекті мәселелері» республикалық студенттік ғылыми-практикалық конференциясына дайындағаны үшін);

2019 ж. – ҚазҰӨУ ректоры, профессор А.К. Мұсахажаева. «Сценография және сәндік өнер» кафедрасының іс-шараларында көрсеткен жетістіктері үшін, Халықаралық театр күніне және Қазақстандағы Жастар жылына арналған «Мәңгілік сұрақтар» шоу-шоуына қатысу үшін;

26.11.2019 ж. – ҚазҰӨУ ректоры, профессор А.К. Мұсахажаева университет студенттеріне арналған 36 сағат көлемінде «Кәсіпкерлік негіздері» курсын ұйымдастырғаны және өткізгені үшін.

04.20.2020 ж. – А.Д. Крячков атындағы Новосибирск мемлекеттік сәулет, дизайн және өнер университетінің ректорры, мәдениеттану докторы Н.В. Багрова атынан алғыс хат.

Лауреаттар (оқушылары):

26.11.2019 ж. – Студенттерді «Кәсіпкерлік әліппесі» бизнес-топ стартаптары конкурсына дайындады, ҚазҰӨУ, «Атамекен» АЭС; Жүлде орындар: II орын «Шок-коворкинг» командасы: Кадыржан А., Жумадилова М., Каримова А.; III орын «Шабыткер» командасы: Ешмұханбетова А., Көбентай А., Нұрмағанбетова М., Рахметуллаева И., Каримова И. III орын «Шығармашылық планетасы» командасы: Алпысбаева Т., Аманбаева С.;

1.Төлегенова М.Т. – «Болашақтың адамы» (философиялық жоба)» номинация бойынша Қазақстан Республикасының жасампаз жастар байқауының жеңімпазы дипломанты, ұйымдастырушы ҚР БжҒМ ФжСИ Қазақстан философиялық конгрессі, Алматы қ.,  2019  ж.

2. Марат А. – «Философиялық этюд» номинация бойынша Қазақстан Республикасының жасампаз жастар байқауының жеңімпазы дипломанты, ұйымдастырушы ҚР БжҒМ ФжСИ Қазақстан философиялық конгрессі, Алматы қ., 2019  ж.

Меңгерген шет тілдері:  ағылшын тілі.

Қосымша:

2013 ж. – Гуманитарлық мамандықтарға арналған «Business philosophy» ағылшын тілінде авторлық арнайы курсты дайындау

2016 ж. – «Кітаптар қалай жазылады» ЕҰУ ректорының, профессор Е.Б.Сыдықовтың кітабының редакторы

2017 ж. – Қазіргі уақытта Өзбекстандағы оқиғалардың сарапшысы, Өзбекстан Республикасының Қазақстан Республикасындағы елшілігі

26.04.2019 ж. – «Мәңгілік сұрақтар …» шоу-перформанстың сценарий авторы, ҚазҰӨУ жастар экперименталды сценография театры, ОКЗ «Қазақстан»

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR