Ішкі құжаттар

Академиялық адалдық кодексі

Академиялық саясат

Академиялық ұтқырлық туралы Ереже сайт

Академиялық этика бойынша кеңес туралы Ереже

Бакалавриатқа қабылдау туралы Ереже сайт

Магистратураға қабылдау туралы Ереже

Докторантураға қабылдау туралы Ереже

Дайындық бөлімінің қызметін ұйымдастыру туралы Ереже

Әлеуметтік-тәртіптік комиссия туралы Ереже

Жатақхана туралы Ереже

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушылардың ғылыми тағылымдамалардан өтуі туралы Ереже

Ішкі тәртіп Қағидалары

Қашықтықтан білім беру технологияларын қолданумен оқу процесін ұйымдастыру туралы Ереже

Қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша оқытуды ұйымдастыру туралы Ереже

Оқу және ғылыми әдебиетті басып шығару тәртібі туралы Ереже

Тәлімгерлер Кеңесі туралы Ереже

Тәртіптік комиссия туралы Ереже

Экстернат туралы Ереже

Элективті пәндер каталогы туралы Ереже

Меншікті үлгідегі құжаттарды берудің Ережелері