Боранбай оқулары халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының жинақтары