Академиялық мәселелер жөніндегі қызмет

Тіркеуші офис   
Жоғары оқу орнының білім беру бөлімі (бакалавриат, даярлау курсы)
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі (магистратура, докторантура)
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бойынша оқу-әдістемелік бөлімі
Техникалық және кәсіптік білім беру бойынша оқу-әдістемелік бөлім
Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі, техникалық және кәсіптік білім берудің практика мен жұмыспен қамту бөлімі
Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру бөлімі