Академиялық адалдық

Жоғары білім берудің білім беру гранттарын байқау арқылы  тағайындағаннан кейін қалған бос білім беру гранттарын, сондай-ақ бас тартылған білім беру гранттарын жарияланған білім беру тобына өту балы жоғары тұлғаларға білім берудің бір бағыты шеңберінде республикалық комиссия конкурстық негізде береді. жоғары білім беру бағдарламалары (білім беру бағдарламалары/мамандықтар тобына үміткерлер болмаған жағдайда, білім алу процесінде босатылған бос білім беру гранттары оқу саласы немесе білім беру саласы/басқа мамандықтар бойынша қайта бөлінеді).

Байқау орташа баға (GPA) негізіндегі аралық бағалау нәтижелері бойынша өткізіледі.

GPA көрсеткіштері бірдей болған жағдайда тек А, А- («өте жақсы») бағалары бар білім алушы басым құқыққа ие болады, келесі кезекте – A, A- («өте жақсы») дан В + дейінгі бағалар, B, B- , С + («жақсы»), содан кейін – оқудың барлық кезеңіне аралас бағалар.

Жоғары білім және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босатылған бос білім беру гранттарын тағайындау жазғы және қысқы демалыс кезінде, мамандықтар/білім беру бағдарламалары бойынша университетте бос орындарға байқау негізде жүзеге асырылады.

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босатылған бос білім беру гранттарын беру үрдісі мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің ақылы негіздегі білім алушысы мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша ауыстыру туралы өтінішті, жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін және транскриптін өткізеді.

2021-2022 оқу жылының 1 семестріне арналған бос білім гранттары және үміткерлер тізімі

Құрметті білім алушылар!

Ақылы негізде білім алушылар үшін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу үрдісінде босаған білім беру гранттарын тағайындауға байқау жарияланады.

Барлық курстар мен мамандықтар бойынша бос гранттар саны